SNE Lubliniec prowadzi co roku Rekolekcje Spotkania (na Pawełkach oraz w Turzy). Rekolekcje spotkania są częścią programu  „Młodzi na Progu”.  Program Młodzi na Progu jest wykorzystywane przez księży oraz katechetów do przygotowywania młodzieży do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.

Rekolekcje Spotkania

Przeznaczone są dla młodzieży przed bierzmowaniem. Ich celem jest doświadczenie spotkania z Jezusem i podjęcie świadomej decyzji wiary, zaufania Jezusowi. Są bardzo ważnym elementem programu „Młodzi Na Progu” ponieważ często są momentem przełomowym w całym etapie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. Może wziąć w nich udział każdy, kto ukończył 14 lat, za zgodą rodziców i duszpasterza lub katechety.