Poza piątkowym spotkaniem modlitewnym każdy członek wspólnoty spotyka się w swojej małej grupie.  Małe grupy, inaczej grupy dzielenia, jako podstawowe komórki wspólnoty są miejscem formacji, wzajemnego wsparcia i budowania relacji. Animator na spotkaniach grupy wprowadza uczestników w tematy zgodnie z bieżącą formacją danej grupy. Równocześnie każdy członek grupy pracuje nad sobą codziennie, korzystając z materiałów formacyjnych szkoły, które może zakupić u swojego animatora.

Ten rodzaj formacji jest niezbędny dla stałego rozwoju duchowego członków wspólnoty i równie ważny jak uczestnictwo w kursach SNE.

Spotkania odbywają się  w domach uczestników, raz na 2 tygodnie i trwają ok. 1.5-3 h, organizowane są w terminach dogodnych dla wszystkich członków grupki (na ile to możliwe).

 

Formujemy zgodnie z formacją SNE Gliwice (autorem jest ks. Artur Sepioło)