Wchodząc w nowy rok rozważmy słowa proroka Koheleta:

„Marność nad marnościami – wszystko marność.”

Chrześcijaństwo jest religią nadziei, radości, Zbawienia. Ale nieodłączną częścią życia człowieka są również sytuacje, które radosne bynajmniej nie są. Wtedy dostrzegamy jak marne jest nasze życie. Jak wygląda nasze nastawienie w takich chwilach? Jakie jest miejsce „smutku” w życiu chrześcijanina?

Piątek, 19:00, salka przy parafii św. Mikołaja. Zapraszamy!