Gdzie i Kto?

W naszej wspólnocie są osoby które posługują modlitwą wstawiennicza. Z modlitwy wstawienniczej można skorzystać w czasie Uwielbienia w trzeci piątek miesiąca w kościele św. Mikołaja w Lublińcu. Można również umówić się indywidualnie – kontakt duszpasterz wspólnoty ks. Krzysztof Ruciński.

Modlitwa wstawiennicza

Modlitwa wstawiennicza nie jest nowym sakramentem. Jest modlitwą braci i sióstr z twojej wspólnoty, którą zanoszą Bogu w twojej intencji. Jest miejscem, gdzie służymy sobie nawzajem, gdzie słuchamy siebie oraz Boga. Miejscem, gdzie może się wypełniać miłość bliźniego. Miejscem, gdzie Bóg może uzdrawiać i zmieniać myślenie. Miejscem, gdzie dokonuje się nawrócenie.