Szkoła Nowej Ewangelizacji Jezusa Zmartwychwstałego – filia Lubliniec

Parafia Św. Mikołaja
ul. Św. Mikołaja 1
42-700 Lubliniec

lubliniecsne@gmail.com

Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Krzystof Ruciński

Miejsce spotkań

Spotkania odbywają się w salce lub w kościele. Wejścia zaznaczono na zdjęciu czerwonymi strzałkami. Zdjęcie pobrano z http://fotopolska.eu/foto/850/850542.jpg