W najbliższy weekend w naszej parafii św. Mikołaja odbywa się kurs Nowe Życie, w związku z czym piątkowego spotkania SNE o godzinie 19:00 nie będzie.

PrzechwytywanieJednocześnie prosimy o modlitwę za ekipę i uczestników, aby czas ten przyniósł jak najpiękniejsze owoce, aby dla wielu stał się początkiem Nowego Życia – życia w całości zakorzenionego w Bogu i w Jego miłości.